Кутак за ученике

Ова страница нашег блога намењена је вама, ученицима , и надамо се да допринети вашој бољој информисаности јер овде ћете у сваком тренутку пронаћи важне информација и мере подршке које нуди школа.
Свесни смо да вам је подршка потребна не само у учењу, већ и у прилагођавању школском животу, посебно након преласка из основне у средњу школу па наши наставници и стручни сарадници покушаће да вам помогну:
1.будете ли имали тешкоћа у учењу и савладавању редовног наставног програма или осетите потребу да радите по индивидуалном образовном плану,
2.желите тренутну помоћ и подршку, у виду допунске наставе,припремне наставе, консултација или савета о начинима учења,
3.имате жељу да о нечему сазнате више, да учествујете на такмичењима или се укључите у рад школских секција,
4.имате проблем у сналажењу и прилагођавању школском животу, било које врсте…

https://www.mojaskola.gov.rs/

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/list/585/srednja-skola-202021

Драги ученици,

У наредним данима, на овом порталу моћи ћете да пронађете тестове и додатне материјале који се директно односе на часове емитоване посредством комуникационих канала РТС-а.

Учење на даљину 

https://www.rasporednastave.gov.rs/

За ученике средњих стручних школа садржаји се емитују путем мултимедијске платформе РТС Планета, а доступни су и преузимањем бесплатне апликације „RTS Moja škola“ за мобилне телефоне и таблете, затим на сајту РТС-а и на веб страници mojaskola.rtsplaneta.rs.

На мултимедијској интернет платформи РТС Планета сви заинтересовани ученици, родитељи и наставници могу накнадно да погледају наставне садржаје које су пропустили.

У циљу да се снимљени садржаји учине још доступнијм заинтересованим ученицима Министарство је на платформи за управљање електронским учењем на адреси https://www.mojaskola.gov.rs, поставило све до сада снимљене часове и наставиће са редовним постављањем снимљених часова, у складу са планом снимања и планом и програмом наставе и учења.

Часови су разврстани по подручјима рада и годинама учења а ученици их могу погледати једноставним отварањем налога на поменутој адреси.


Драги ученици, подстичемо вас да марљиво учите и у учењу пронађете оно добро скривено – срећу и радост што напредујете!

Школа ће организовати следеће културне и јавне садржаје за ученике,  наставнике и родитеље:
√  Дан школе
√  међуразредне и међушколске спортске сусрете и такмичења
√  књижевне и друге приредбе и посете музејима
√  друштвене трибине , предавања ,вршњачке едукације и радионице
√  тематске, пригодне и друге изложбе
√  филмске и видеопројекције
√  посете сајмовима
√  обележавања државних и верских празника и значајних датума
√  активности Црвеног крста (добровољно давање крви, програм обуке прве помоћи и др.)
√  једнодневне и вишедневне излете и екскурзије ученика и наставника
√  Отворена врата за ученике осмог разреда и њихове родитеље
√  Учешће на такмичењима и смотрама ученичких радова
√  Континуирано ће сарађивати са културним, спортским и другим јавним установама у граду.

√  Школа ће сарађивати и са другим школама у вези побољшања културних и јавних садржаја са циљем да пружи што разноврсније врсте подршке  интересовањима ученика.

VodicZaUcenjeКао подршку учењу предлажемо вам да посетите следећи сајт, где можете пронаћи корисне материјале и стратегије за успешно учење, мотивацију и развој вештина:
На сајту http://www.valentinkuleto.com/ можете наћи добре Водиче за учење.Преузмите га овде:http://www.valentinkuleto.com/wp-content/uploads/2014/02/Vodic-za-ucenje-drugo-izdanje.pdf

У њему можете пронаћи одговоре на важна питања о типовима учења, урадити тестове који ће вам бити од велике помоћи и пронаћи сопствени приступ учењу.

Важне савете за учење и адаптирани приручник „Водич за учење“ који је издала LINK group   можете наћи и на:http://vodiczaucenje.navezi.info/

За матуранте

Све важне информације везане за упис на факултете  као и низ основних података који могу бити од велике користи будућим студентима можете пронаћи  и на сајту:

Заштита од насиља

Ученици, уколико сте изложени било ком облику насиља у школи, ван школе или код куће (било да га чине други ученици, запослени у школи, родитељи или нека друга одрасла особа) или сте сведок насиља – немојте ћутати!

stopnasiljuПријавите га лично одељењском старешини, дежурним наставницима, помоћнику директора, члановима Тима за заштиту ученика од насиља, занемаривања и злостављања, педагогу или психологу школе, другим запосленим  а можете то учинити и убацивањем поруке у сандуче поверења  која је у холу на ученичком улазу,  или на мејл  stopnasilju.tehnicka.lo.@gmail.com.

Данас све чешће чујемо вести  које нам стижу са свих страна о различитим облицима насиља које су се десила у школама , међу децом , ученицима и младима. Како бисмо што више допринели да се ове непожељне ситуације избегну и предупреде битно је да прикупимо што више инфорамција о томе шта је насиље, како га препознати и како у тој ситуацији правилно реаговати. То је посебно важно за нас, раднике у школи, али и за родитеље како би наши ученици а ваша деца провела време у школи безбрижно и учећи нове садржаје и склапајући нова пријатељства, без страха и бојазни да ће им се у школи нешто лоше десити.

Наши циљеви су повећање нивоа свести о проблему насиља код ученика , наставника, родитеља и локалне заједнице као и повећање  нивоа знања о механизмима деловања у школи и стварање система подршке ученицима.

Овај текст има за циљ да вас упозна са врстама и облицима насиља, како бисте их што лакше препознали и на време реаговали.
Шта je насиље?
Сваки облик једном учињеног или понављаног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства личности.
Насиље класификујемо по врстама и нивоима.
Према врсти насиље делимо на:
• физичко
• емоционално (психичко)
• социјално
• сексуално
• електронско
Физичко насиље је понашање које доводи до стварног или потенцијалног телесног повређивања детета/ученика. Примери физичког насиља су: ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране, сна и слично.
Емоционално (психичко) насиље је понашање које доводи до тренутног или трајног угрожавања психичког и емоционалног здравља и достојанства детета/ученика. Емоционално насиље и злостављање обухвата поступке којима се врши омаловажавање, етикетирање, игнорисање, вређање, уцењивање, називање погрдним именима, оговарање, подсмевање, исмејавање, неприхватање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања деце/ученика, као и други облици непријатељског понашања.
Искључивање из групе и дискриминација представљају социјално насиље. Односи се на следеће облике понашања: одвајање детета/ученика од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање по било ком основу.
Сексуалним насиљем сматра се:
• сексуално узнемиравање – ласцивно коментарисање, етикетирање, ширење прича, додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви и слично;
• навођење или приморавање детета/ученика на учешће у сексуалним активностима, било да се ради о контактним (сексуални однос, сексуално додиривање и слично) или неконтактним активностима (излагање погледу, егзибиционизам и слично);
• коришћење деце/ученика за проституцију, порнографију и друге облике сексуалне експлоатације.
Електронско насиље је насиље коришћењем информационих технологија: узнемиравајуће или претеће поруке послате имејлом, СМС-ом, ММС-ом, путем веб-сајта, блога, снимање камером појединаца против њихове воље, лажни и штетни огласи, клипови, блогови, снимање камером насилних сцена, дистрибуирање снимака и слика, дечја порнографија и друго.
Насиље такође можемо поделити према нивоима, и то на први, други и трећи ниво. При том, исти облици насилног понашања могу подпадати под различите нивое уколико се разликују по:
• интензитету
• степену ризика
• учесталости
• последицама
• учесницима
Први ниво насиља

Ове облике решава самостално одељењски старешина или наставник у оквиру саветодавно – васпитног рада са децом (појединцима, групом или одељењем).

Други ниво насиља

У решавању ових облика насиља наставник/одељењски старешина укључује Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања, односно унутрашње заштитне мреже.

Трећи ниво насиља

Подразумева укључивање надлежних институација ван школе, односно спољашње заштитне мреже.

Кораци који се у школи предузимају у случају сумње да се насиље дешава у школи:

Заштита ученика од насиља– документа:

Дигитално насиље превенција и реаговање

http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/priru%C4%8Dnik-interaktivni.pdf

СОС ТЕЛЕФОНСКА ЛИНИЈА ЗА ПРИЈАВУ НАСИЉА У ШКОЛАМА: 0800 200 201 

Click to access Prirucnik_final_za_sajt.pdf