Истраживање о присутности насиља у школи

Сваке године у сарадњи са Ученичким парламентом спроводи се истраживање  о присутности, степену, учесталости, врстама и узроцима вршњачког насиља, како би се утврдио ниво изражености насиља у школи.Првенствено нас  занима процена ученика о постојању различитих  облика насиља, њихови ставови и реаговање на насиље, као и процена о општој безбедности у нашој школи.Истраживање је реализовано како би се  стекао увид у безбедност ученика у школи, а на основу чега би планирали и реализовали активности које су усмерене на превенцију насиља.

Ове године реализовано је и  истраживање о дигиталном насиљу. Анкетирано је 110 ученика првог разреда.Циљ је био да се утврди колико и у које сврхе  ученици првог разреда користе дигиталне технологије, да ли излажу себе и друге ризицима и небезбедној комуникацији.Добијени резултати представљаће  полазну основу за превентивне активности у школи  и решавање проблема дигиталног насиља. Желимо да поделимо са ученицима и родитељима информације у вези са коришћењем савремених технологија и изазове, односно ризике које коришћење технологије са собом доноси, да  укажемо на то колико је значајно да буду  опрезни на интернету и да предузимају све мере ради безбеднијег коришћења интернета али да ученици  преузиму одговорности за сопствено понашање и репутацију на интернету.

Већина испитаних ученика свакодневно или скоро свакоденевно користи интернет, коме приступа са мобилног телефона и свог рачунара. Ученици најчешће користе интернет за посећивање социјалних мрежа, гледање спотова, серија, филмова на интернету, претраживање веб страница ,играње игрица.Већина ученика има профил на социјалној мрежи који редовно користи. Већина ученика је опрезна везано за заштиту приватности на социјалним мрежама.

Eдукације које се спроводе у школи имају задатак да поред истицања ризика коришћења интернета укажу на начине безбедног коришћења и на предности интернета.

Филмови који промовишу заштиту на интернету и уче младе како да се заштите online:

Tagged     https://www.youtube.com/watch?v=9Pjikbefz7Q

Дигитално насиље – ASK   https://www.youtube.com/watch?v=aPiVOl-65_Q

Дигитално насиље- лажно представљање