Распоред пријема родитеља

Распоред  пријема родитеља  у школској 2015/2016 години

Наставник смена Дан/ време или час Место
Никић Живана  Друга Четвртак  1410   до   1455 Просторија за пријем родитеља
Николић Иванка Прва Понедељак1200   до   1430
Ђокић Љубичић Гордана Друга Понедељак1400   до   1600

Петак1410   до   1455

библиотека
Трифуновић Александар Прва среда1230   до   1315 Просторија за пријем родитеља
Сакић Милијана Друга четвртак1500   до   1545 Просторија за пријем родитеља
Врањеш Слађана Прва Просторија за пријем родитеља
Јакшић Гордана  Друга четвртак   1500  до   1605 Просторија за пријем родитеља
Васиљевић Катарина Прва Среда1140   до   1230 Просторија за пријем родитеља
Кошчица Јелена Прва Четвртак  0900   до   945 Просторија за пријем родитеља
Радовић Звездана Прва четвртак 1140   до   1230 Просторија за пријем родитеља
Марковић Веселинка Прва
Судар Даринка Прва Четвртак1230   до   1315 Просторија за пријем родитеља
Рикаловић  Милан Прва Петак   1230   до   1315 Просторија за пријем родитеља
Недић Биљана Прва Четвртак  1045   до   1130 Просторија за пријем родитеља
Вишњић Марина Прва Среда  1320   до   1405 Просторија за пријем родитеља
Брамвел Јадранка Прва   Друга среда1045   до   1130

уторак1750   до   1735

Просторија за пријем родитеља
Вукосављевић Гордана Друга Среда  1610   до   1655 Просторија за пријем родитеља
Станимировић Миливоје Прва
Прокопић Зорица Прва Понедељак  1130   до   1225 Просторија за пријем родитеља
Јанковић Милорад Прва Петак  1045   до   1130 Просторија за пријем родитеља
Савић Милосава Друга Понедељак1610   до   1655 Просторија за пријем родитеља
Сакић Мирјана Прва Четвртак  1230 Просторија за пријем родитеља
Мирковић Милунка Друга Петак    1545   до   1650 Просторија за пријем родитеља
Глигорић Сретен Друга Уторак1750   до   1835 Просторија за пријем родитеља
Савић Зорић Дева Прва Понедељак  среда петак Просторија за пријем родитеља
Симић Рада Друга Понедељак1650   до   1735 Просторија за пријем родитеља
Катић Марија Прва Просторија за пријем родитеља
Јеремић Ивана Прва петак од   1130   до   1225 Просторија за пријем родитеља
Лазић Зоран Прва
Тишма Драгослава Прва
Ракић Вељко Друга Четвртак 1650   до   1735 Просторија за пријем родитеља
Гајић Александар Друга
Тешановић Нада Прва   Друга уторак
Поповић Младен Прва Понедељак930   до   1000 Просторија за пријем родитеља
Тијанић Душан Друга Понедељак1400   до   1500 Просторија за пријем родитеља
Тијанић Љиљана Прва   Друга
Ђокић Радивоје Прва Понедељак1130   до   1220 Просторија за пријем родитеља
Ковачевић Недељко Прва уторак1130   до   1225
Вићентић Душанка  Друга Понедељак1600   до   1650 Просторија за пријем родитеља
Михајловић Синиша Друга Понедељак1650   до   1750 Просторија за пријем родитеља
Вићентић Радосав Друга
Лукић Владо Прва Четвртак1130   до   1225 Просторија за пријем родитеља
Арсеновић Марина Прва
Пејица Мирослава Прва Среда1130   до   1225 Просторија за пријем родитеља
Ибраимовић Миодраг Прва   Друга
Станојевић Сања Друга Четвртак1545   до   1630
Митровић Славко Прва
Васиљевић Брано Прва   Друга
Ковачевић Весна Прва Четвртак1130   до   1225

Петак 1400

Просторија за пријем родитеља
Марковић Зоран Прва   Друга
Мијић Томислав Друга понедељак1500   до   1600 Просторија за пријем родитеља
Живанчевић Горан Прва   Друга петак1130   до   1225
Петровић Добривоје Прва Уторак1315   до   1410 Просторија за пријем родитеља
Поповић Душко Друга
Вучетић Драган   Друга Петак1605   до   1650 Просторија за пријем родитеља
Николић Ђорђе Прва
Андрић Милка   Друга 1405  до   1500
Миловановић Весна    Друга 1400   до   1450 Просторија за пријем родитеља
Милићевић Вера    Друга 1400   до   1450 Просторија за пријем родитеља
Стојиновић Драгорад Прва   Друга
Новаковић Милена Прва Петак1320   до   1405 Просторија за пријем родитеља
Полић Љиљана Прва понедељак1045   до   1130 Просторија за пријем родитеља
Божовић Жарко Прва Уторак 800-900
Пантелић Антонина Прва   Друга Понедељак/уторак

1500 1800

Просторија за пријем родитеља
Ћосић Љиљана Друга
Петровић Александар Друга Четвртак  1605   до   1650 Просторија за пријем родитеља
Тадић Сретен Друга Петак

1500   до   1545

Просторија за пријем родитеља
Аврамовић Љиљана Прва