Општинско такмичење из математике

У суботу 13.12.2014 у Гимназији одржано општинско такмичење из математике. На такмичењу учествовало 12 ученика наше школе које су водили професори Даринка Судар, Јадранка Брамвел и Милан Рикаловић.

Дишић  Милица Г21 је добила диплому за освојено друго место.

Тодоровић Лазар Е41 је освојио треће место.

Обележавања Дана мола, 23. октобра 2014.

Сусрет две школе поводом  обележавања Дана мола, 23. октобра.

Одазивајући се позиву Министарства просврте науке и технолошког развоја,Српског хемијског друштва и Хемијског факултета Универзитета у Београду  ученици наше  школе укључили су се у обележавање Дана мола који се слави дуже од двадесет година, сваког 23.0ктобра од 6:02 ујутру до 6:02 после подне.Том приликом  чланови  секције Млади хемичари посетили су ОШ Петар Тасић у Лешници где су присуствовали извођењу огледног часа,, Између магије и хемије “.

IMG_20141023_140027

Заштита ученика од насиља

У школи је формиран Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања.Програмом заштите ученика од насиља дефинисане су улоге и одговорности свих актера у оквиру унутрашње заштитне мреже и дефинисане су процедуре и поступци у превентивном и интервентном деловању.У школи се  реализују  вршњачке радионице у превенцији насиља.

 • Тим за заштиту ученика од насиља:
  1. Марковић Веселинка,
  2. Мирковић Милунка,
  3. Тадић Сретен-записничар,
  4. Марковић Александар-M21-савет родитеља,
  5. Јевтић Предраг-Г41-ученички парламент,
  6. Тишма Драгослава-руководилац.

СПРЕЧИМО НАСИЉЕ У ШКОЛИ !!!!!

НАСИЉЕ ЈЕ СВАКИ ОБЛИК ВЕРБАЛНОГ ИЛИ НЕВЕРБАЛНОГ ПОНАШАЊА КОЈЕ ЗА ПОСЛЕДИЦУ ИМА УГРОЖАВАЊЕ ЗДРАВЉА, РАЗВОЈА И ДОСТОЈАНСТВА ДЕЦЕ.

Облици насиља:

► Физичко насиље – ударање, шутирање, гурање, шамарање, чупање, дављење, бацање, гађање, напад оружјем, тровање, паљење, посипање врућом водом, ускраћивање хране,…

► Емоционално/психолошко насиље – вређање, омаловажавање, етикетирање, игнорисање, уцењивање, оговарање, подсмевање, изнуђивање, манипулисање, претња, застрашивање, ограничавање кретања,…

► Социјално насиље – одвајање детета од других на основу различитости, довођење у позицију неравноправности и неједнакости, изолацију, недружење, игнорисање и неприхватање,…

► Сексуално насиље и злоупотреба – узнемиравање, ласцивно коментарисање, додиривање, упућивање порука, фотографисање, телефонски позиви, навођење или приморавање на учешће у сексуалним активностима, коришћење деце за проституцију, порнографију,…

► Електронско насиље – поруке послате електронском поштом, СМС-ом, ММС-ом, четовањем,…

► Злоупотреба деце – све оно што се чини или не чини а што директно утиче или индиректно шкоди деци или им смањује могућност за безбедан и здрав развој и доводи их у немоћан, неравноправан положај.

► Занемаривање и немарно поступање – необезбеђивање услова за правилан развој детета што може нарушити његово здравље, физички, ментални, духовни, морални и друштвени развој.

Експлоатација деце – коришћење деце за рад у корист других особа или установа, киднаповање, продаја деце у сврху радне или сексуалне експлоатације

КОРАЦИ У ИНТЕРВЕНЦИЈИ – ПОСТУПЦИ И ПРОЦЕДУРЕ У ЗАШТИТИ ОД НАСИЉА
МЕРЕ И АКТИВНОСТИ:
1) заустављање, осигуравање безбедности учесника (који трпе, чине или су присутни)
2) смањивање ризика од понављања
3) ублажавање последица за све учеснике
4) праћење ефеката предузетих мера

На насиље се реагује одмах, без одлагања, и ако постоји сумња да се дешава насиље.

На првом нивоу активности преузима одељенски старешина, наставник, у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.

На другом нивоу активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом, Тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачан васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитнодисциплинки поступак и изриче меру, у складу са Законом.

На трећем нивоу, активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа (центар за социјални рад, полиција…)
Увек када је запослени починилац насиља, злостављања и занемаривања према ученику у установи, директор предузима мере према запосленом, у складу са законом, а према ученику мере за заштиту и подршку.

Редослед поступања у интервенцији:
1. Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања.
Откривање, сазнање о насиљу као први корак у заштити ученика. Реакције ученика који трпе насиље, посебно емоционално или социјално тешко је открити. Ученици различито реагују: повлаче се, раздражљиви су, агресивни, преосетљиви и сл.
Знаци који указују да ученик можда трпи насиље
На физичком или физиолошком плану:
Трагови повреда, модрице, ожиљци, опекотине, посекотине, поцепана одећа, запуштен и неуредан изглед, поломљене, односно поцепане ствари, проблеми са исхраном, болови у стомаку, главобоље, повраћање, преломи, проблеми са сном (несанице или претерано дуго спавање), нестанак ствари (мобилни телефон, одевни предмети, торбе, свеске, новац…)
На емоционалном плану:
Плачљивост, повученост, претерана активност, раздражљивост, појава страхова, агресивно и аутодеструктивно понашање, ћутљивост, неуобичајена причљивост, гледање у „празно“, „ноћне море“, конзумирање алкохола, наркотика, лагање, страх од самоће, изражено грицкање ноктију, поремећај говора, сексуално понашање непримерено узрасту и др.
У школи:
Изненадни школски неупех, појава неоправданих изостанака, одсуство концентрације, кашњење, избегавање обављања обавеза, избегавање или неучествовање у разноврсним активностима, избегавање дружења са другим ученицима одбијање уобичајених активности, изражен страх од повратка кући и др.

2.Прекидање, заустављање, насиља
(обавеза свих који имају било какво сазнање или сумњу да се насиље догађа):
Запослени су у обавези да зауставе насиље или обавесте надлежне у установи.
Поједине ситуације физичког насиља захтевају хитно и истовремено реаговање, збрињавање учесника, обавештавање родитеља и неодложно укључивање релевантних институција (здравствена установа, полиција, центар за социјални рад);
Емоционално или социјално насиље такође треба зауставити што пре.
Ученику који трпи насиље треба пружити разумевање, поверење и сигурност;
Ако постоји сумња на било који облик породичног насиља, наставник обавештава Тим, који даље предузима кораке уз консултације са Центром за социјални рад.
Смиривање ситуације (подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, разговор са учесницима и посматрачима):
Уколико се дешава физичко или снажно вербално насиље, у првом моменту је најважније:
– да се актери након раздвајања умире;
– да се обезбеди прикладан простор и време за разговор;
– потражи помоћ колега, стручне службе или Тима ако је потребно;
– објасни учесницима да је циљ да се сукоб реши и да ће обе стране имати прилику да испричају шта се догодило.
– договори са учесницима да се саслушају без прекидања, да не вређају једни друге, да говоре искрено,
– важно је да се делује синхронизовано, да се разговор са ученицима о истој
ситуацији не обавља више пута од стране различитих запослених, већ да се у оквиру унутрашње заштитне мреже обезбеди проток информација важних за ефикасно реаговање.

3. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (прва помоћ, лекарска помоћ, полиција, центар за социјални рад…) одмах након заустављања насиља.

4. Консултације унутар школе ради процене ризика и израда плана заштите за све учеснике. У консултације се укључују одељенски старешина, дежурни наставник, педагог, Тим за заштиту, директор, ученички парламент.
У овој фази Тим процењује степен ризика и одлучује на који начин ће решавати случај, да ли ће га самостално решавати или ће укључити друге релевантне институције.
Активности треба да истовремено буду усмерене и према ученику који испољава насилно понашање и ученицима који су пасивни посматрачи.
5. Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. План заштите се прави за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за све учеснике насиља.
План заштите садржи активности усмерене на промену понашања – појачан васпитни рад, рад са родитељем, рад са одељењском заједницом, укључивањем ученичког парламента и савета родитеља, а по потреби и органа управљања; носиоце активности, временску динамику, начине укључивања свих учесника насиља у заједницу.

6.Ефекте предузетих мера и активности прате одељенски старешина, Тим за заштиту, и педагог ради провере успешности предузетих заштитних мера и вредновања поступака и процедура који су примењени у односу на све учеснике насиља и даљег планирања заштите.

СПРЕЧИМО НАСИЉЕ У ШКОЛИ !!!!!

105_baner-skola_bez_nasilja

imagesИ-мејл школе за пријаву насиља: stopnasilju.tehnicka.lo@gmail.com

Ако сте жртва насиља,
Ако сте видели насиље,
Ако имате предлог како би смо могли да утичемо на смањење насиља у школи.
Напишите то на папиру и убаците то у ово сандуче или нам пошаљите мејл.
Свако ко има идеју како да смањимо насиље у школи или жели на било који начин да помогне раду тима може да нам се прикључи.
Пишите нам, заједно ћемо брже стићи до циља, а то је
ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА!!!!!!

https://tehnickaloznica.files.wordpress.com/2016/01/sosfon.jpg?w=420&h=288&crop=1

Протокол о заштити и друге важне информације можете наћи овде:

Click to access Posebni_protokol_-_obrazovanje1.pdf

Каријерно вођење и саветовање

Да ли ћеш после наше школе да наставиш образовање и упишеш факултет или високу школу струковних студија или желиш да се запослиш ?

Каријерно вођење помаже ученицима да њихове одлуке о каријери буду засноване на разумевању сопствених способности, вештина, интересовања са једне стране и могућности које стоје пред њима са друге стране.Такође односи се и на помоћ у истраживању могућности за учење и запошљавање – идентификовање, избор и коришћење бројних информација о професијама, каријери и даљем учењу. Зато могу вам бити корисне информације и линкови:

 1. Национална служба за запошљавање  www.nzs.gov.rs
 2. Инфостуд  www.infostud.com
 3. Центар за вођење каријере и саветовање – Београдска отворена школа http://www.bos.rs/cgcc/
 4. Лако до посла  www.lakodoposla.com/