ПОСЕТА САЈМУ AУТОМОБИЛА

У периоду од 20. марта до 29. марта 2015. у халама Београдског сајма одржан је 52. Међународни сајам аутомобила. Редовни посетиоци сајма су и ученици машинске струке и професори наше школе.

У четвртак 26. марта 51 ученик и професори наше школе Станимировић Миливоје, Живанчевић Горан  и директор школе Горданић Горан посетили  су  сајам .

 

Исправан став ! Mој став !

Ових дана у нашој школи почела вршњачка едукација  Исправан став! Mој став!   о промоцији здравих стилова живота у одељењима првог и другог разреда. Теме које су  обухваћене: превенција болести зависности, промоција здравих стилова живота, штетни ефекти психоактивних супстанци, дувана, алкохола и патолошког коцкања.

Радионице и предавања реализују Марко Павловић Е21, Дејан Мићић М21, Ненад Петровић М21, и Александар Радић М21 – вршњачки едукатори  и наставник грађанског васпитања Веселинка Марковић.

Вршњачка едукација из ове области  је веома важна јер омогућава да се информације о штетним ефектима психоактивних супстанци управо добијају од ученика који су посебно обучени за то. Основна претпоставка је да ће млади радије прихватити информације и савет од својих вршњака него од доктора, професора, одељењских старешина, стручних сарадника или  родитеља.

На тај начин млади стичу знања, ставове, мотивацију и вештине које ће их оснажити да заштите своје здравље и да се одговорно понашају према себи.

Пласман на републичко такмичење из физике

Наш ученик Василић Александар Е11  на окружном такмичењу из физике постигао је запажене резултате и  пласирао се на Републичко такмичење.Ментор Гордана Вукосављевић.

Регионално такмичење машинских школа

Регионално такмичење машинских школа за рашки, моравички, златиборски , колубарски и мачвански округ одржано је у Краљеву 27.03.2015. Нашу школу су представљали  ученици  Матић Александар – аутолимар  и  Милић Марко –  бравар,  а ментор је био Вићентић Радосав наставник.

На републичко такмичење пласирао   се Матић Александар.

Општинско такмичење из историје

У суботу 21.03.2015. у просторијама Средње економске  школе одржано је општинско такмичење из историје за ученике средњих школа.Нашу школу представљало је 9 ученика који су постигли запажене резултате.Нарочито су се истакли ученици Марковић Станко и Лукић Никола који су освојили 3. место. Ментор- наставник Сакић Мирјана.

Честитамо нашим ученицима

 

Општинско такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа

Такмичење из српског језика и језичке културе за ученике средњих школа (општински ниво) одржано je  14.03.2015. године у 10.00 часова  у нашој школи.

Техничку школу представљали су: Вигњевић Недељко , Стефановић Срђан, Тришић Милан, ученици првог разреда, ментор Иванка Николић и Ћеранић Дејан ученик другог разреда , ментор Живана  Никић.

Заштита ученика од насиља , злостављања и занемаривања

Тим за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања:

  1. Марковић Веселинка,
  2. Мирковић Милунка,
  3. Радовић Јовица -записничар,
  4. Стошић Слободан-Е41-савет родитеља,
  5. Пајић Маја-Г41-ученички парламент
  6. Тишма Драгослава-руководилац

УНУТРАШЊА ЗАШТИТНА МРЕЖА 
Унутрашњу заштитну мрежу чине сви запослени и ученици школе.

Школа је прописала улоге и одговорности запослених и ученика у школи
ДЕЖУРНИ НАСТАВНИК
• дежура у складу са распоредом;
• уочава и пријављује случај;
• покреће процес заштите детета (реагује одмах у случају насилног понашања, користећи неку од стратегија);
• обавештава одељењског старешину о случају;
• евидентира случај у књигу дежурстава и попуњава образац за евиденцију насилног понашања;
• сарађује са Тимом за заштиту од насиља.

ОДЕЉЕЊСКИ СТАРЕШИНА

• уочава случајеве насилног понашања и реагује одмах;
• учествује у процесу заштите деце;
• разговара са учесницима насиља;
• информише родитеље и сарађује са њима;
• по потреби, сарађује са Тимом за заштиту деце од насиља;
• планира и изводи активности у оквиру ЧОС ;
• прати ефекте предузетих мера;
• евидентира и води документацију о случају; прибавља потпис родитеља
• по потреби, комуницира са релевантним установама.

ТИМ, ПЕДАГОГ
• уочава случајеве насилног понашања;
• покреће процес заштите детета, реагује одмах;
• обавештава одељењског старешину и сарађује са њим;
• по потреби, разговара са родитељима;
• пружа помоћ и подршку деци/ученицима, наставницима;
• разматра случај (2. и 3. ниво) и осмишљава мере заштите;
• обавља консултације, предлаже заштитне мере, прати ефекте предузетих мера;
• по потреби, сарађује са другим установама;
• евидентира случај.
ПОМОЋНО-ТЕХНИЧКО ОСОБЉЕ

• уочава и пријављује случајеве насилног понашања;
• прекида насиље.
УЧЕНИЦИ
• дежурају заједно са наставницима на одморима;
• уочавају случајеве насилног понашања;
• траже помоћ одраслих;
• пријављују одељењском старешини;
• учествују у мерама заштите.