Смањење административног посла наставника

Смањење документације и административног посла наставника је обиман и дуготрајан процес који захтева и промену закона и подзаконских аката. Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је Стручно упутство намењено је наставницима, стручним сарадницима и директорима, а у њему је објашњено како тумачити поједине прописе и шта је минимум података који потребна документа образовно-васпитне установе треба да садрже.

Упутством се између осталог ближе одређује начин вођења документације која је предвиђена законом али није уређена подзаконским актом нити овим упутством, регулише се достављање захтеване документације у електронском облику и препоручује да се садржаји појединих докумената не дуплирају, већ да се позивају на докуменат где се назначено налази.

Више о овоме и Стручно упутство о начину израде школске документације можете прочитати овде: http://www.mpn.gov.rs/vesti/1481-smanjenje-administrativnog-posla-nastavnika

Успех ученика на такмичењу из историје

На окружном такмичењу из историје које је одржано 19.04.2015. у Медицинској школи у Шапцу ученик Марковић Станко , други разред је освојио треће  место и обезбедио пласман на републичко такмичење. Ментор је наставник Мирјана Сакић.