Почетак нове школске године

Настава у школској години 2015/2016. почиње у уторак 1.септембра 2015.године.

Прву смену похађају ученици првог и четвртог разреда и одељење Е21.

Другу смену похађају ученици другог и трећег разреда.

Настава у првој смени почиње у 8.сати а у другој смени у 14,10 .

Пријем ученика 1. разреда и поздравна реч директора школе одржаће се у 8:00 сати испред службеног улаза у школу. Након пријема, ученици првог разреда са својим одељењским старешинама ће се упутити у учионице.Први час за сва одељења је час одељењског старешине.

Календар рада образовно-васпитног рада  за средње школе : http://www.mpn.gov.rs/images/content/prosveta/srednje_skole/09062015/Tabelarni_pregled_kalendara_UZ_za_SS_za_RS_1516-27_04_15.pdf

Желимо свим ученицима  успешну нову школску годину.