Tакмичење “ Млади заваривачи“ 2015

Друштво за унапређивање заваривања у Србији (ДУЗС) организује такмичење „МЛАДИ ЗАВАРИВАЧИ“ по моделу Међународног такмичења младих заваривача. Такмичење ће се одржати у 14.11.2015. у  ТШ Колубара Лазаревац.

Наша школа учествује по први пут на такмичењу, а представљају је ученици Миловановић Жељко М22 и Кузмановић Милан М22 , наставник ментор је Вићентић Радосав.