План уписа ученика у 2016-2017.

У  Техничкој школи у Лозници у школској 2016/2017. години биће места за упис 240 средњошколаца – првака. Ученици могу да конкуришу за 12 образовних профила распоређених у 8 одељења, 4 одељења за образовне профиле у тогодишњем трајању и за 4 одељења у четворогодишњем трајању

Машинство и обрада метала

1.Машински техничар за компјутерско конструисање, 30 ученика (IVстепен)
2.Аутолимар, 15 ученика (III степен)
3.Инсталатер, 15 ученика (III степен)
4.Механичар грејне и расхладне технике, 15 ученика (III степен)
5.Аутомеханичар, 15 ученика (III степен)

Електротехника

1.Електротехничар рачунара,30 ученика (IVстепен)
2.Електротехничар електромоторних погона,30 ученика (IVстепен)
3.Електромеханичар за машине и опрему 15 ученика III степен)
4.Електроинсталатер ,15 ученика (III степен)

Грађевинарство

1.Архитектонски техничар, 30 ученика (IVстепен) * Нови образовни профил
2.Керамичар-терацер-пећар,15 ученика (III степен)
3.Декоратер зидних површина,15 ученика (III степен)

Ванредни ученици ( старији од 17 година) – упис у први разред:

Машинство и обрада метала

1.Машински техничар за компјутерско конструисање ,5 ученика (IVстепен)
2.Аутолимар, 5 ученика (III степен)
3.Инсталатер, 5 ученика (III степен)
4.Механичар грејне и расхладне технике, 5 ученика (III степен)
5.Аутомеханичар, 5 ученика (III степен)

Електротехника

1.Електротехничар рачунара,5 ученика (IVстепен)
2.Електротехничар електромоторних погона,5 ученика (IVстепен)
3.Електромеханичар за машине и опрему,5 ученика III степен)
4.Електроинсталатер ,5 ученика (III степен)

Грађевинарство

1.Архитектонски техничар ,5 ученика (IVстепен) * Нови образовни профил
2.Керамичар-терацер-пећар,5 ученика (III степен)
3.Декоратер зидних површина,5 ученика (III степен)
УПИС ЈЕ ПРЕД ВАМА!
ДОБРО РАЗМИСЛИТЕ……..