Општинско такмичење из историје

Oпштинско такмичење из историје  за гимназије и средње стручне школе одржано је 20.марта  2016.године у Економској школи .Нашу школу су представљали ученици Зебић Дејан и Перић Милинко,одељење Е32.Наставник ментор Сакић Мирјана.
Постигнуће на такмичењу:
Зебић Дејан Е32 ,освојено треће место
Перић Милинко Е32,освојено треће место
Честитке ученицима и ментору јер ученици немају наставни предмет историја у трећем разреду!!!!

Окружно такмичење из енглеског језика

Дана 19. марта 2016. у гимназији “ Вук Караџић “ одржано је Окружно такмичење из енглеског језика. Нашу школу представљали су  ученици четвртог разреда:Стеван Савић, Душан Николић и Милица Митровић.Наставник ментор Јелена Кошчица.Постигнуће ученика на такмичењу запажено.

Каријерно вођење и саветовање

У оквиру реализације програма каријерног вођења и саветовања у одељењу  Г41 је реализована активност Реални сусрети са светом рада и занимања.У оквиру сарадње са родитељима и часа ОЗ организован је  сусрет са  архитектом  Вером  Дишић .Организатор програма одељењски старешина Г41 Вера Милићевић.

Кроз интересантну презентацију она је дала важне информације о занимању архитекта, вештинама, каријерним путевима и трендовима и стању на тржишту рада.