Гостовање на ТВ Подриње

Директор школе и ученице Аврамовић Марта Е31 и Дишић Бранка Г41 гостовали су 22. април 2016.   у емисији „Уз јутарњу кафу“ на ТВ Подриње.Тема је био упис ученика у школску 2016/17. годину и представљени су четворогодишњи и трогодишњи образовни профили.Посебна пажња је посвећена ваннаставним активностима у школи ,а ученице су истакле да имају могућност да своју креативност изразе учешћем у пројектима, на такмичењима и  изложбама.

Трибина о дигиталном насиљу

На трибини  одржаној 21.04.2016. године у циљу превенције дигиталног насиља у школи присуствовали су родитељи ученика првог разреда.У уводном делу трибине ученик Ђокић Милош Е23 је упознао родитеље са свим облицима дигиталног насиља а затим  путем мултимедијалне презентације наставница информатике Зорица Прокопић  дала савете родитељима како да  препознају  и покушају решити проблем дигиталног насиља.О резултатима спроведеног истраживања говорила педагог школе.Анкетирање ученика првог разреда је било анонимно и имало је за циљ да се стекне увид у понашања и ставове ученика везаних за коришћење информационих технологија.

09a6e884-ee9e-474f-88ad-c3abf820d84e

Међународни дан планете Земље

Међународни дан планете Земље обележен је  данас и у нашој школи.Овај дан обележава се са циљем упозорења на опасности које прете животу на земљи, екосистемима и урбаним зонама, услед развоја индустрије, повећања потрошње енергије, глобалног загревања и климатских промена. У школи у оквиру пројекта Наши пројекти – наша истраживања је реализована радионица за ученике посвећена  очувању окружења и зеленој градњи    а током месеца априла спроведено је истраживања у три средње школе о климатским променама.Важан део пројекта је истраживање које реализовано анкетирањем ученика одељења Г11, Г21, Г31 Техничке школе , Гимназије Вук Караџић  одељења  II4 II5 и Средње школе Свети Сава, одељења  I3,I I1,II2.Укупно је анкетирано 197 ученика.

Циљ истраживања је утврђивање нивоа познавања и разумевања појмова везаних за климатске промене, као и сагледавање ставова младих о овом значајном проблему и његовим могућим последицама.Циљ истраживања није био  само добити податке о њиховом схватању климатских промена већ и подстаћи их на деловање у својим школама и локалној средини. Већина ученика (63,45%) је истакла климатске промене као последицу човековог неодговорног понашања према природи .Да треба уложити средства у бољу изолацију зграда и зелену градњу јер се тиме постиже уштеда у енергији и смањује се  емисија СОу атмосферу  истиче 172 ученика  или 87,3%.

Цео пројекат, радионицу и истраживање ја осмислила и реализовала Вера Милићевић наставник грађевинске групе предмета у сарадњи са наставником екологије Јанковић Милорадом.