Упис 2016/2017.

Објављен је Koнкурс  уписа одељења у средње школе за ш.г. 2016/2017.Наша школа прима 240 ученика.

Машинство и обрада метала
MALO SC 4D06S Машински техничар за компјутерско конструисање 30 /0/ 4 год.
MALO SC 3D20S Аутомеханичар 15 /5/ 3 год.
MALO SC 3D36S Механичар грејне и расхладне технике 15 /5/ 3 год.
MALO SC 3D19S Аутолимар 15 /5/ 3 год.
MALO SC 3D25S Инсталатер 15 /5/ 3 год.
Електротехника
MALO SC 4E08S Електротехничар рачунара 30 /0/ 4 год.
MALO SC 4E06S Електротехничар електромоторних погона 30 /0/ 4 год.
MALO SC 3E16S Електромеханичар за машине и опрему 15 /5/ 3 год.
MALO SC 3E15S Електроинсталатер 15 /5/ 3 год.
Геодезија и грађевинарство
MALO SC 4H26S Архитектонски техничар 30 /0/ 4 год.
MALO SC 3H12S Декоратер зидних површина 15 /5/ 3 год.
MALO SC 3H16S Керамичар – терацер – пећар 15 /5/ 3 год