Листа одобрених уџбеника за 2016-17. годину

imagesЛисту одобрених уџбеника за школску 2016/2017. можете погледати на сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Избор уџбеника реализује се у складу са чланом 33. и 34. новог Закона о уџбеницима („Службени гласник РС“ број 68/15).

Уџбеници за средњу школу:
Oпштеобразовни предмети погледајте овде:http://www.mpn.gov.rs/udzbenici/

СРЕДЊЕ СТРУЧНЕ ШКОЛЕ (стручни предмети) погледајте овде:

Click to access 15.3.2016.Srednje-stru%C4%8Dne-%C5%A1kole-stru%C4%8Dni-predmeti.pdf