Tимски угледни час

Данас у одељењу М13 одржан је час тимски угледни час из предмета техничко цртање.Час су одржала три наставника,Нада Тешановић и Михаиловић Синиша наставници машинске групе предмета и Милка Андрић наставник грађевинске групе предмета.

Ова пракса динамичног и иновативног приступа подучавању наишла  је одличан  пријем и код ученика и код наставника који су пратили час и истакли добар синхронизован рад три наставника.

На часу су коришћена искуства и знања стечена на недавно одржаном семинару „Методе наставе и учења“, каталошки број 411.