Угледни час- Уметничко наслеђе

Већ неколико година у нашој школи  наставници  изводе тимски наставу , комбиновано или тимски изводе пројекте. У Школском развојном плану у области Настава и учење истакнут је  Задатак 2. 1. Оснаживање тимског рада код планирања и реализације наставе и у складу са тим наставнице  планирају и  овај час: Наставну јединицу Почетак уметничког стваралаштва и праисторијска насеља на тлу Србије  реализовала су   два наставника и ученик.

Наставник ликовне културе Антонина Пантелић говорила је о сликарству и скулптури палеолита, скулптури мезолита и особинама неолитске уметности.

Наставник Вера Милићевић говорила је о архитектури мезолита и неолита и о архитектури Лепенског Вира као нашем културно-историјском наслеђу.

Ученица Драгица Гајић Г21 говорила је о Стоунхенџу као највећем праисторијском споменику у западној Европи.

?????????????

?????????????

10-dragica

 

Стручно усавршавање наставника

22.10.2016 у ОШ Анта Богићевић у Лозници одржан је  по други пут у месецу октобру  за наставнике наше школе  акредитовани семинар Методе наставе и учења. Семинар акредитован у Каталогу за 2016/17.  под бројем БР. 411 .Компетенцијa: K2
Приоритети: 1

Има за циљ јачање стручних компетенција наставника у поучавању и повећање квалитета наставе кроз рад са различитим методама наставе и наставним системима као и мотивација ученика за учење уз упознавање техника учења.Наставници су учили уз навођење примера из праксе о наставним методама, облицима, савременим наставним системима,учењу учења педагошкој клими и мотивацији за учење .

Теме :Наставне методе, облици, средства; Савремени наставни системи и методе наставе; Учење учења; Педагошка клима; Комуникацијске вештине; Мотивација за учење -примери добре праксе.

Пример добре праксе је сарадња наставника ове две школе у реализацији семинара,а реализатори су :Зорица Прокопић, професор рачунарства и информатике, Техничка школа, Лозница и Вања Јеремић, педагог, Основна школа „Анта Богићевић“.Семинар финансиран средствима школе.

Планирани циљеви и задаци семинара су реализовани и остварени у потпуности истакли су учесници су нагласили да су веома задовољни садржајем семинара и целокупном радном и продуктивном атмосфером. Семинару је присуствовало још 7 наставника наше школе Кошчица Јелена ,Мијић Томислав, Лазић Дубравка,Јанковић Милорад, Ана Козомара, Aрсеновић Марина и Тривковић Дијана  а каква је атмосфера била погледајте овде :

Реализатори семинара:

Реализатори семинара: