Угледни час

Час је одржан 26.10.2016. у одељењу Е31. Замишљен и реализован као играње улога, час провере представља синтезу наученог на претходном   часу усложњавање и  усмеравање теме у правцу усвајања знања и вештина и извођења активности кроз игру улога. Подстицајно окружење, и овакав начин приступа  реализације часа понављања помаже  афирмисању наставе друштвених наука у техничкој школи. Час  припремила и одржала Милунка Мирковић.

20161026_224123-3