Интернет и ми у сигурној мрежи

У петак 10.марта 2017. одржана је у школи завршна активност школског пројекта – Интернет и ми у сигурној мрежи – а истовремено је то био и завршни сусрет истоименог семинара које су похађали: Ана Kозомара, Обрадовић Светлана , Зорица Прокопић, Нада Тешановић, Гордана Ђокић Љубичић, Мира Пејица , Дева Савић Зорић, Милунка Мирковић , Гордана Јакшић и Горан Живанчевић .
Циљ ове активности је и   развијања и промовисања културе примене знања и вештина стечених на семинарима .

Циљ школског пројекта Интернет и ми у сигурној мрежи је био да се увећа ефективност едукације која се односи на безбедност на интернету у оквиру школе, са циљем да се редукује случајна и намерна злоупотреба интернета, погрешно коришћење интернета, и да се подигне свест о опасностима код ученика, родитеља и наставника .Као продукти  тимског рада код наставника и  стручних сарадника настали су и  плакати за ученике и родитеље: