Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника

Објављен је нови Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласнику РС“, број 81/2017 од 31. августа 2017).

Правилник можете да преузмете путем ЛИНКА.