Шаховска секција

Шаховска секција у нашој школи интензивно ради последњих година. Сваког септембра промовишемо шах у школи и позивамо заинтересоване ученике да се укључе, без обзира на ниво шаховског знања. Секцију води наставник математике  Рикаловић Милан.Циљ рада секције је  изграђивање интересовања за шаховску игру; играње шаха; стимулисање маште, креативности и радозналости током учења шаха;повезивање знања о шаху са животним ситуацијама;  изграђивање логичког схватања шаховске игре као основе за логичко мишљење;оспособљавање ученика да самостално доносе одлуку кроз играње шаха;и развијање свести о сопственом напредовању и јачање мотивације за даље учење шаха.

Радионица за ученике

М21 на радионици Реци НЕ навијачком насиљу .Радионицу реализовала Наставник физичког и едуковани тренер Тишма Драгослава.