ТЕМПУС пројекат Мастер програм Лидерство у образовању (EdLead)

У марту 2017. директор школе Горан Горданић је изабран да буде један од полазника програма за континуирану едукацију под називом ЛИДЕРСТВО У ОБРАЗОВАЊУ: РАЗВОЈ ЉУДИ У ОРГАНИЗАЦИЈИ.

Циљ програма је да полазнике упозна са основним поставкама развоја запослених и развије вештине и компетенције за управљање људима како би запослени били успешни и задовољни својим послом, a васпитно-образовна институција успешно остваривала мисију и визију и унапређивала свој рад.

Програмом се подстиче развијање компетенција из области три Стандарда компетенција директора установа образовања и васпитања које су потребне за праћење и унапређивање рада запослених.
Програм се састоји од 7 једнодневних модула (укупно 56 едукативних сати) и реализован је преко Центара за континуирану едукацију Универзитета у Београду. Обуке су се одржавале у згради Ректората (Студентски трг, бр. 1) од марта до јуна 2017. године.
Предавачи су проф. др Светлана Чизмић, проф. др. Миланко Чабаркапа, проф. др Данијела Петровић и проф. др Ивана Петровић (Филозофски факултет, Београд).