Млади против дискриминације

Од 16.10.2017. започеле су вршњачке едукације у нашој школи Млади против дискриминације са циљем да подигне свест младих и укаже на штетне последице ставова и акција које шире нетрпељивост и подстичу маргинализацију младих из осетљивих група.