Нови закони

Објављени  су  нови  закони који регулишу рад школе и  можете да их преузмете путем ЛИНКА:

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju.html

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-dualnom-obrazovanju.html

Click to access zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf