Стручно усавршавање наставника

Наставници стручних предмета наше школе имали су у суботу 21  04.2018. једнодневну обуку   Ангажовани наставник – савремена дидактичка решења стицања компетенција у стручном образовању.

Циљ обуке је оспособљавање наставника да у непосредном раду са ученицима успешно примене одговарајуће методе и дидактичка решења за стицање стручних компетенција.

 

44. Међународни Сајам грађевинарства

Ученици наше школе грађевинска струка посетили су у петак 20.04.2018 Међународни Сајам грађевинарства SEEBBE који је одржан у Београду.Сајам су посетили ученици Г11,Г21,Г31 и Г41.

Ученици су имали прилику да се упознају  са различитим  сегментима  грађевинске индустрије – од истраживања до пројектовања, преко изградње и одржавања објеката у високоградњи, нискоградњи и хидроградњи,као и са најсавременијим материјалима, грађевинским машинама, уређајима и алатима.