Вршњачка едукација Млади против дискриминације

Од уторка  13.11.2018. започеле су вршњачке  едукације  (ВЕ)  у оквиру пројекта Млади против дискриминације .Ову обуку у области људских права и борбе против дискриминације реализују  вршњачки едукатори, ученици Славко Бојић Е32, Дејан Радић Е32 и Никола Васиљевић Е32. У оквиру обука ученици су упознати са појмом дискриминације, како долази до дискриминације,као и   облицима  дискриминације и типовима  дискриминације  .У оквиру радионице урађена је и вeжба.

Ево како је било: