Представљамо новог ученика наше школе

Mohammad  Khabiri из Ирана је трећи ученик који се уписао  у нашу школу у оквиру пројекта побољшање приступа образовању деце тражилаца азила у Србији .Ученик похађа наставу по прилагођеном распореду , сваког дана 4 часа.Посебна пажња се посвећује развијању језичких способности.Ученик је посебно интересовање испољио за наставу математике, програмирања и физике.

Mohammad je по први пут на часовима из Рачунара сервисирао рачунар на часовима практичне наставе, учио да користи мерне инструменте и испољио је жељу да стекне знања која наши ученици већ поседују из области електротехнике и информатике..Ментор ученику наставник Мијић Томислав.

Mohammad се у року првих неколико часова кроз иницијалне тестове кроз одговарајуће разреда упознао са планом наставе математике за техничку школу и  постигао високо постигнуће на тесту 1. Разреда, нешто слабије на тесту 2.и 3. Раз. И успешно се укључио у наставу 4. Разреда.Сам је тражио поједине материјале како би се укључио у наставу.Ментор ученику наставници.Јадранка Брамвел и Марина Вишњић

На часовима енглеског језика показао је интересовање и успешно се уклопио у рад са ученицима 2.разреда и заједно са њима прати градиво које они тренутно раде.Вокабулар енглеског језика  му је прилично богат да може да прати градиво које се ради док му граматика слабије иде али са мање или више успеха учи ио савладава наставне јединице из граматике.Ментор ученику наставницаенглеског језика Гордана Јакшић

На настави српског језика, језичким радионицама и допунској настави ученик показује благо напредовање.Ментори ученику наставници:Дубравка Лазић,Милијана Сакић и Александар Трифуновић.

Посебан интерес испољава за наставу физике истиче предметни наставник Гордана Вукосављевић.

Упознао је ученике са школским системом у његовој земљи и начином рада и организацијом основне и средње школе.