ЕКОЛОШКА СЕКЦИЈА

Чланови еколошке секција,  стално оплемењује наш школски  простор. Циљ еколошке секције је ширење интересовања ученика за биологију и екологију а наставник задужен за рад је  Милорад Јанковић.
Заливање украсних биљака које су ученици посадили представља свакодневну активност а очигледно и забаву  за ученице одељења Г11.У оквиру ових акција учешће узимају ученици али и запослени у школи.
.