Школа глуме

У суботу, 19. октобра, ће се одржати аудиција за све заинтересоване ученике  за школу глуме коју ће водити Александар Милковић, дипломирани глумац.

Аудиција ће се одржати у просторијама Омладинског центра у Лозници, у 10:00 часова. 

Заинтересовани ученици треба да припреме монолог (драмски или комични), једну рецитацију и једну имитацију.