Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама

Министарство просвете, науке и технолошког .развоја  усвојило је и доставило школи акта  за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године.

Упис ученика у други,трећи и четврти разред

Упис ученика у Техничкој школи биће реализован :

ЗА УЧЕНИКЕ ДРУГОГ РАЗРЕДА,  уторак 25.8.2020.од 9:00 – 13:00

Време                        Службени улаз      Ученички улаз

9:00 до 10:00                М21                      М22

10:00 до 11:00              М32                       Е21

11:00 до 12:00              Е22                        Е23

12:00 до 13:00              Г21                         Г22

ЗА УЧЕНИКЕ ТРЕЋЕГ РАЗРЕДА среда 26.8.2020.од 9:00 -13:00

Време            Службени улаз       Ученички улаз

9:00 до 10:00            Е31                     Е32

10:00 до 11:00          Е33                     М31

11:00 до 12:00          М33                     Г31

12:00 до 13:00           Г32

ЗА УЧЕНИКЕ ЧЕТВРТОГ РАЗРЕДА  четвртак 27.8.2020.од 9:00 – 11:00

Време                            Службени улаз         Ученички улаз

9:00 до 10:00                 Г41                              М41

10:00 до 11:00               Е41                               Е42