Пријем ученика 1. разреда

Састанак са ученицима 1.разреда и родитељима ученика одржан је  у понедељак, 31. августа 2020. испред службеног улаза у школу.

Пријем ученика  у договору са одељењским старешинама организован је у групама у складу са епидемиолошким мерама.

Ево како је било:

Препоруке за ученике у циљу заштите здравља током трајања пандемије COVID-19

На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19) од 12. 08. 2020. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја донете су Препоруке за безбедан повратак у школу за ученике, запослене и родитеље ученика у циљу заштите здравља током трајања пандемије COVID-19.

 Како да се заштитите постере и видео клипове припремио је Институт за јавно здравље :