ПОМОЋ УЧЕНИЦИМА Г 41 !

Матурски испит  за Г41 се  састоји  од три независна испита:

• испит из српског језика и књижевности,

• испит за проверу стручно–теоријских знања;

• матурски практични рад.

1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Испит из матерњег језика полаже се писмено. На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су из књижевности, а две теме су слободне.

2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА у оквиру предмета технологија грађевинских радова, грађевинске конструкције, разрада пројеката, урбанизам.

Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања врши се завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака .

Структура теста

 Предмет                                процентуално учешће у тесту %

Технологија грађевинских радова     25%

Грађевинске конструкције                  40%

Разрада пројеката                               25%

Урбанизам                                            10%

3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД

На матурском практичном раду ученик извршава два комплексна радна задатка којима се проверава стеченост стручне компетенције. Радни задаци се реализују кроз практичан рад.
Овде су вам  линкови за помоћ у решавању теста, који је део матурског испита:

За предмете Разрада пројеката и Урбанизам, видео презентацију је урадила  Исидора Амиџић

За предмете Грађевинске конструкције и Технологија грађевинских радова, видео презентацију су урадили Васко Николов и Гојко Бановић.

Тест који ће вам  помоћи да се успешно припремите за предстојећи матурски испит:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSemaxjCQYHzrj4mwzuVJx4_EtyERKluV1uek7aQ1sUnkCso9w/formResponse

Ваша педагошкопсихолошка служба