Обележили смо Међународни дан борбе против вршњачког насиља

Ове године Међународни дан борбе против вршњачког насиља обележили смо  24. фебруара. Као и сваке године, обележавамо га  последње среде у фебруару под називом „Дан розих мајица“. У планираној седмици организовали смо  различите активности у оквиру школског пројекта ОПРЕЗАН ЛЕТ У САЈБЕР-СВЕТ и на тај начин промовисати превенцију и заштиту деце и ученика од насиља и дискриминације. С обзиром да се рад школе одвија у специфичним околностима комбинованог модела  пројекат је реализован за прву групу ученика у школи док за групу ученика који наставу похађају он лајн материјали су постављени у гугл учионице.Кроз разноврсне активности смо указали на: значај толеранције, емпатије, поштовања права и различитости, развијање сарадње и оснаживање за ненасилну комуникацију и ненасилно решавање конфликата.

Активности поводом обележавања Међународног дана борбе против вршњачког насиља реализовали смо  кроз одржавање радионицe у оквиру часова одељењског старешине , радионица у оквиру часова грађанског васпитања и веронауке.Реализовали смо  истраживања за ученике путем  гугл упитника о дигиталном насиљу, ППТ презентацију Кликни безбедно и паметно,као и видео материјале.  Поново смо ученике подсетили и на  на Интернет бонтон који је припремила наставница информатике.

Гласај за – Животна средина у инфографици

Драги ученици ,

позивамо вас да гласате за рад наших ученика Г11 у оквиру мултимедије Животна средина у инфографици на https://www.evropskidnevnik.rs/multimedija-kategorija/ у оквиру Европског дневника. Рад су припремили ученици Г11 а ментор је Вера Милићевић.

Изабрана тема конкурса је Животна средина и климатске промене а реализовали су инфографике у мултимедијалној форми: текст, слика, анимација и графикони.

Бирају се три најбоља са највише гласова (лајкови на платформи),  Потребно је само лајковати на  Животна средина у инфографици на сајту: https://www.evropskidnevnik.rs/multimedija-kategorija/.

Гласајмо за нашу екипу.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију

У току је Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији и Републици Српској за 2021. годину. Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Технолошко-Металуршким факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором Србије и Радио телевизијом Србије.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију промовише предузетнички начин размишљања и понашања тако што учесницима даје подршку, едукативну и финансијску.Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ свих струка, а који су дошли од иновативне идеје.
 Чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (члан породице, професори из средње школе и сл.)

Подношење пријаве је до 15. марта 2021. године.

Више о  такмичењу  овде: http://inovacija.org/o-takmicenju/

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину – видео упутства

Представљамо вам Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину у електронској форми .Пројeктна настава јe иновативни мeтод који служи развоју вeштина као што су су тимски рад, вeштинe комуникацијe и критичко размишљањe, којима сваки учeник трeба да овлада током свог основног и срeдњeг образовања, а којe прописујe и нови Закон о основама систeма образовања и васпитања.

 Допуњено издање приручника у ПДФ формату,  се може преузети и на следећем линку  JPD – Javno-privatni dijalog | Priručnik

У Приручнику су на јeдном мeсту описани најважнији алати и рeсурси за рeализацију пројeктнe наставe и наставe на даљину, а порeд тога су приказанe разликe, прeдности и нeдостаци за коришћeњe пројeктнe наставe и наставe на даљину, као и примeри добрe праксe који ћe помоћи наставницима у повeзивању прeдмeта са примeрима из свакоднeвног живота и олакшати им рад на развоју социјалних компeтeнција код ђака.

Видео упутства чине саставни део Приручника за пројектну наставу и наставу на даљину и садрже „корак по корак“ описано детаљно коришћење 13 дигиталних алата.

У оквиру вeбинара „Прeдности, изазови и разликe пројeктнe наставe и наставe на даљину“ по први пут јe прeдстављeн и Приручник за спровођeњe наставe путeм ових саврeмeних мeтода.

На следећем линку се налазе сва видео упутства  JPD – Javno-privatni dijalog | Video uputstva.

Календар такмичења и смотри ученика за школску 2020/21.годину

На основу Стручног упутства о организацији такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донео је Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021.годину.

Календар такмичења и смотри ученика :http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmičenja-i-smotri-učenika-srednjih-škola-za-školsku-20202021.-godinu.pdf

ПИСА пробно истраживање

Педесет  седам  ученика и ученица првог разреда школе у учествоваће од 8.03.2021. до 18.04.2021.у пробном   програму ПИСА тестирања, највећег међународног истраживања у области образовања под покровитељством Организације за економску сарадњу и развој.

Kарактеристике ПИСА истраживања:

  • највеће истраживање на свету у области образовања,
  • обухвата ученике узраста од 15 година,
  • процењује припремљеност ученика за живот,
  • мери постигнуће ученика у читању, науци, математици и креативном мишљењу прикупља податке о образовној пракси у земљама учесницама.

Из наше школе биће изабрано 57 ученика методом случајног узорка који ће учествовати у двочасовном електронском тестирању читалачке писмености, науке, математике, финансијске писмености и креативног мишљења.

Ученици који су изабрани да ураде тест такође ће попуњавати упитнике на компјутеру, и то:

  • Упитник за ученике испитује ставове ученика према учењу и њиховим животним искуствима.
  • Упитник о финансијској писмености обухвата питања о искуству ученика са новцем у оквиру и изван школе.
  • Рад на тестовима и попуњавање упитника ће трајати са паузама највише 4 сата и 15 минута.
  • Основни циљ је да се испита у којој мери су млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота.
  • Задатке са предходних ПИСА тестирања можете видети на wеб адреси где се налазе 5 интерактивних задатака на српском језику који су коришћени у претходном циклусу ПИСА тестирања: https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=srp-SRB

Примере задатака можете наћи и на следећем сајту: http://www.politika.rs/scc/clanak/215715/PISA-zadaci-na-sajtu-Politike

Општинско такмичење из физике

У суботу 30.01.2021. одржано је општинско такмичење из физике за ученике средњих школа .Домаћин општинског такмичења је била наша школа.Учествовали су ученици Гимназије Вук Караџић и СШ Свети Сава и школе домаћина.

У категорији првог разреда за ученике средњих школа ( Гама категорија ) прво место је освојио Немања Живковић Е11.Ментор ученика Аница Милићевић.

Честитамо ученику и наставнику.