Упознај своје представнике. Ти (се) питаш!

У понедељак, 06. септембра, у просторијама Канцеларије за младе, ученици  школе учествовали су на састанаку који је организовала Канцеларије за младе у сарадњи са Кровном организацијом младих Србије (КОМС), и Регионалном  канцеларијом за сарадњу младих (РУСО).

Састанак је имао за циљ упознавање са пројектом Упознај своје представнике. Ти (се) питаш! Пројекат промовише   активизам и  подстиче  активно учешће младих у друштвеном животу.

Школу су  представљали ученици одељења  Е41 и Г31.