О школи

logoO Техничкој школи

Реч директора:

Велика је одговорност  бити на челу установе која постоји више од једног века , за мене као садашњег директора и бившег ученика ове школе. Почела је са радом 6.11 1911 године под називом Занатско-трговачка школа. Настава се одвијала у згради Гимназије. Школа је радила само три године , прекинула је рад у време окупације Краљевине Србије у Првом светском рату. 

Рад школе је обновљен  06. 11. 1921.  године  и од овог дана школа није прекидала рад. Од школске 1933/34 школа мења име у Стручно-продужна школа Лозница.  Поред предавања у школи ученици су учили занате код тадашњих мајстора,   берберин,  колар,  абаџија,  ћурчија,  кројач,  књижар,  лимар,  опанчар,  казанџија,  столар.

Временом је мењала називе и седиште.До 1962. године  радила је у згради садашње банке.1962 уселила се у нову зграду и имала назив Школа ученика у привреди.  Затим је постала Школски центар “Вујо Матић”,  па ООУР у  СОУР-у  за образовање и васпитање Лозница ,  а од 1988. год име школе је СТШ “Вујо Матић.”  2004  године школа мења назив у Техничка школа Лозница.

           Данас  школа се образују у три подручја рада:

  • машинство и обрада метала
  • електротехника
  • грађевинарство и геодезија

Сада школа има   807 ученика распоређених  у 28 одељења.

МИСИЈА ШКОЛЕ

Мисија наше школе је да својим ученицима пружи знања, вештине и способности ставове и стручне компетенције потребне за рад и запошљавање, али и за даље успешно учење и образовање, оспособљавајући их да активно и одговорно учествују у друштвеном економском и културном животу и припремајући их да се стално током живота усавршавају и уче.

Мисија наше школе је и да негујемо и развијамо постојеће добре односе са локалном заједницом, социјалним партнерима , да негујемо и развијамо добре односе на релацији наставник-ученик и наставник-родитељ, да у школи развијамо правичност, одговорност, међусобно разумевање и уважавање.

ВИЗИЈА

Желимо да постанемо савремена, атрактивна школа са лепезом атрактивних образовних профила која ће бити препознатљива по добрим резултатима, позитивном и подстицајном атмосфером, креативним, мотивисаним и предузимљивим ученицима. Жеља нам је да настава буде квалитетна, у складу са образовним и развојним потребама и могућностима  ученика. Желимо да образовну понуду прилагођавамо потребама социјалних партнера,тржишта рада и интерсовањима ученика.