Oрганизациона структура рада школе

Oрганизациона структура рада школе у школској 2016/2017. години

 • Стручни актив за развој школског програма:
 1. Станојевић Сања,
 2. Тешановић Нада-руководилац,
 3. Милићевић Вера,
 4. Николић Иванка
 5. Савић Милијана
 • Стручни актив за развојно планирање:
  1. Зорић Савић Дева,
  2. Тешановић Нада,
  3. Недић Биљана-руководилац,
  4. Ђурић Жељко-Е22-савет родитеља,
  5. Јевтић Предраг-ученички парламент,
  6. Анђелић Светлана-локална самоуправа,
  7. Станојевић Сања-записничар
  8. Милићевић Вера
  9. Обрадовић Светлана
  10. Горданић Горан
 • Тим за заштиту ученика од насиља:
  1. Марковић Веселинка,
  2. Мирковић Милунка,
  3. Мијатовић Саша-записничар,
  4. Марковић Александар-M31-савет родитеља,
  5. ДимитрићАнђела Е31-ученички парламент,
  6. Тишма Драгослава-руководилац
  7. Козомара Ана
  8. Обрадовић Светлана
  9. Горданић Горан
 • Тим за инклузивно образовање:
  1. Мијић Томислав,
  2. Пејица Мирослава-записничар,
  3. Обрадовић Светлана-руководилац
  4. Прокопић Зорица,
  5. Ибраимовић Миодраг,
  6. Вукосављевић Гордана
  7. Николић Милена
 • Тим за самовредновање:
  1. Мирковић Милунка-руководилац,
  2. Матић Радмила-Е-23-савет родитеља,
  3. Димитрић Анђела-ученички парламент,
  4. Ђокић Радивоје-члан ШО,
  5. Полић Љиља
  6. Козомара Ана
  7. Педагог,
  8. Директор.
 • Тим за каријерно вођење и саветовање:
  1. Тешановић Нада,
  2. Пејица Мирослава,
  3. Миловановић Весна-записничар,
  4. Обрадовић Светлана-руководилац.
 • Тим за стручно усавршавање:
  1. Ђокић Љубичић Гордана
  2. Николић Иванка
  3. Сакић Милијана
 • Тим за подршку ученицима:
 • Комисија за сарадњу са парламентом и вршњачким тимом:
 1. Марковић Веселинка,
 2. Мијатовић Саша
 3. Мирковић Милунка,
 4. Ракић Вељко
 • Комисија за праћење изостајања:
  1. Јанковић Милорад
  2. Брамвел Јадранка
  3. Рикаловић Милан
  4. Тишма Драгослава
 • Комисија за пријем ученика по молбама:
 1. Директор,
 2. Помоћник директора,
 3. Педагог,
 4. Миловановић Весна,
 5. Станојевић Сања,
 6. Тешановић Нада.
 • Педагошки колегијум:
  1. Трифуновић Александар-стручно веће за српски језик и страни језик,
  2. Савић Милосава-стручно веће за друштвене науке и уметности-записничар,
  3. Судар Даринка-стручно веће за математику и информатику,
  4. Ибраимовић Миодраг-стручно веће за групу предмета електро струке,
  5. Вићентић Радосав-стручно веће за групу предмета машинске струке,
  6. Андрић Милка-стручно веће за групу предмета грађевинске струке,
  7. Јеремић Ивана-стручно веће природних наука,
  8. Ракић Вељко-актив за физичко васпитање,
  9. Недић Биљана -стручни актив за развојно планирање
  10. Мирковић Милунка-тим за самовредновање
  11. Тешановић Нада -стручни актив за развој школског програма
  12. Козомара Ана-психолог
  13. Обрадовић Светлана-педагог
  14. Станимировић Миливоје -помоћник директора
  15. Горданић Горан-директор
 • Комисија за културну и јавну делатност:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана, Ибраимовић Миодраг, Трифуновић Александар, Сакић Милијана, Ђокић Љубичић Гордана, Николић Иванка, Јевтић Добривоје, Пантелић Антонина, Радовић Звездана, Полић Љиљана, Марковић Веселинка

 • Комисија за уређење школске средине:

Пантелић Антонина, Јанковић Милорад, Андрић Милка, Полић Љиљана.

 • Комисија за доделу похвала и награда ученицима:

Тијанић Душан, Ибраимовић Миодраг, Рикаловић Милан,Вишњић Марина

 • Комисија за израду годишњег плана рада:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана,

 • Комисија за израду извештаја о раду школе:

Горданић Горан, Станимировић Миливоје, Обрадовић Светлана, Прокопић Зорица, Симић Гордана.

 • Комисија за попис библиотеке:

Васиљевић Катарина, Сакић Милијана, Трифуновић Александар

 • Комисија за попис:

Марковић Зоран, Вићентић Радосав, Поповић Душко, Божовић Жарко, Вишњић Марина, Арсеновић Марина, Михајловић Синиша, Вићентић Душанка, Петровић Добривоје,

 • Комисија за попис благајне:

Андрић Милка, Митровић Славко, Лазић Зоран.

 • Комисија за отпис:

Поповић Младен, Стојиновић Драгорад , Арсеновић Марина.

 • Комисија за преглед дневника и главних књига:

Вићентић Душанка, Марковић Зоран, Савић Милосава.

 • Комисија за упис ученика:

Васиљевић Катарина, Кошчица Јелена, Радовић Звездана, Марковић Веселинка, Лазић Зоран, Јанковић Милорад, Катић Марија, Тијанић Љиљана, Ђокић Радивоје, Лукић Владо, Васиљевић Брано, Поповић Душко, Мијић Томислав, Сакић Милијана, Петровић Добривоје, Живанчевић Горан, Петровић Александар, Тадић Сретен, Ракић Вељко, Јеремић Ивана, Стојиновић Драгорад, Вучетић  Драган, Сакић Мирјана, Трифуновић Александар.

 • Комисија за преквалификацију и доквалификацију:

МАШИНСКА СТРУКА: Тијанић Душан, Ђокић Радивоје, Михајловић Синиша.

ЕЛЕКТРО СТРУКА: Ибраимовић Миодраг, Станојевић Сања, Поповић Душко.

ГРАЂЕВИНСКА СТРУКА: Шотра Мирјана, Милићевић Вера, Полић Љиљана