ПОВРАТАК НА КОМБИНОВАНИ МОДЕЛ НАСТАВЕ

Почевши од понедељка, 19.4.2021. године настава се организује по комбинованом моделу који се примењивао од септембра 2020. године., једну недељу ће ученици слушати предавања онлајн, а другу недељу ће боравити у школским клупама. Настава  ће  се  раеализова ти  по утврђеном распореду и утврђеној сатници а у школу долази друга група.

ПИСА пробно тестирање

Педесет  седам  ученика и ученица наше школе  учествоваће 14.04.2021.у пробном   програму ПИСА тестирања највећем међународном истраживању којим се процењује квалитет знања који ученици стичу у школама.Изабрани ученици су део „националног ПИСА тима „који представља Србију.

Истраживање ће се обавити у школи и ученици ће све тестове радити на рачунарима.

  • Основни циљ је да се испита у којој мери су млади оспособљени да разумеју и користе дате информације приликом решавања релевантних проблема из свакодневног живота.Испитује се квалитет образовања у Србији а не знање појединачног ученика.

КОРИСНИ ЛИНКОВИ ЗА ПИСА ЗАДАТКЕ ИЗ ПРЕТХОДНОГ ЦИКЛУСА
 (а) ОЕЦД

Задаци из 2018. на српском језику

Задатак – Форум о живини

Задатак – Ускршње острво

Задатак – Кравље млеко

Задатак – Реченице


 

Организација наставе у периоду од 22. марта 2021.

Према допису МПНТР од 19. 03. 2021. године који се односи на организацију наставе у току наредног  периода , предвиђено је да средње школе настављају укупан образовно-васпитни рад на даљину до даљег. 

Обавештење о остваривању наставе на даљину у средњим школама у седмици од 15 . до 19. марта 2021. године

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 12. марта 2021. године, донета је одлука да све средње школе у Републици Србији, и у седмици од  15. до 19. марта 2021. године остварују наставу на даљину.

У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду.

Националнa платформa „Чувам те“

Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије и електронску управу покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом „Чувам те“. Платформа на једном месту интегрише све потребне аспекте темељне превенције и алате за сузбијање насиља у школама.

Платформа на једном месту представља јавности, а посебно циљним групама – ученицима, родитељима и наставницима све предузете мере, доступне програме, активности и актуелности, али и кроз едукативни део подиже ниво знања и информисаности о овој теми.

Националној платформи „Чувам те“ можете приступити на домену: cuvamte.gov.rs.

Шта је насиље и врсте насиља

Поступање у случају насиља

Едукација о превенцији насиља

Наставa на даљину у средњим школама

Начин остваривања наставе у наредној седмици  од 8. до 12. марта 2021. године остварује се    наставом  на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у даљем наредном периоду.

Гласај за – Животна средина у инфографици

Драги ученици ,

позивамо вас да гласате за рад наших ученика Г11 у оквиру мултимедије Животна средина у инфографици на https://www.evropskidnevnik.rs/multimedija-kategorija/ у оквиру Европског дневника. Рад су припремили ученици Г11 а ментор је Вера Милићевић.

Изабрана тема конкурса је Животна средина и климатске промене а реализовали су инфографике у мултимедијалној форми: текст, слика, анимација и графикони.

Бирају се три најбоља са највише гласова (лајкови на платформи),  Потребно је само лајковати на  Животна средина у инфографици на сајту: https://www.evropskidnevnik.rs/multimedija-kategorija/.

Гласајмо за нашу екипу.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију

У току је Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији и Републици Српској за 2021. годину. Такмичење организује Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије у сарадњи са: Технолошко-Металуршким факултетом из Београда, Факултетом техничких наука из Новог Сада, Привредном комором Србије и Радио телевизијом Србије.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију промовише предузетнички начин размишљања и понашања тако што учесницима даје подршку, едукативну и финансијску.Право учешћа у овогодишњем Такмичењу имају искључиво тимови састављени од најмање 3 (три) члана.

КАТЕГОРИЈА ИНОВАТИВНЕ ИДЕЈЕ СРЕДЊОШКОЛСКИХ/СТУДЕНТСКИХ ТИМОВА предвиђена је за:
• СРЕДЊОШКОЛСКЕ ТИМОВЕ свих струка, а који су дошли од иновативне идеје.
 Чланови могу да буду три средњошколца (из исте или различите средње школе) и минимум један одрасли члан (члан породице, професори из средње школе и сл.)

Подношење пријаве је до 15. марта 2021. године.

Више о  такмичењу  овде: http://inovacija.org/o-takmicenju/

Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину – видео упутства

Представљамо вам Приручник за пројектну наставу и наставу на даљину у електронској форми .Пројeктна настава јe иновативни мeтод који служи развоју вeштина као што су су тимски рад, вeштинe комуникацијe и критичко размишљањe, којима сваки учeник трeба да овлада током свог основног и срeдњeг образовања, а којe прописујe и нови Закон о основама систeма образовања и васпитања.

 Допуњено издање приручника у ПДФ формату,  се може преузети и на следећем линку  JPD – Javno-privatni dijalog | Priručnik

У Приручнику су на јeдном мeсту описани најважнији алати и рeсурси за рeализацију пројeктнe наставe и наставe на даљину, а порeд тога су приказанe разликe, прeдности и нeдостаци за коришћeњe пројeктнe наставe и наставe на даљину, као и примeри добрe праксe који ћe помоћи наставницима у повeзивању прeдмeта са примeрима из свакоднeвног живота и олакшати им рад на развоју социјалних компeтeнција код ђака.

Видео упутства чине саставни део Приручника за пројектну наставу и наставу на даљину и садрже „корак по корак“ описано детаљно коришћење 13 дигиталних алата.

У оквиру вeбинара „Прeдности, изазови и разликe пројeктнe наставe и наставe на даљину“ по први пут јe прeдстављeн и Приручник за спровођeњe наставe путeм ових саврeмeних мeтода.

На следећем линку се налазе сва видео упутства  JPD – Javno-privatni dijalog | Video uputstva.

Календар такмичења и смотри ученика за школску 2020/21.годину

На основу Стручног упутства о организацији такмичења и смотри ученика основне и средње школе, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донео је Календар такмичења и смотри ученика средњих школа за школску 2020/2021.годину.

Календар такмичења и смотри ученика :http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/01/Kalendar-takmičenja-i-smotri-učenika-srednjih-škola-za-školsku-20202021.-godinu.pdf