ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНИСАЊЕ ПРОТИВ COVID-19

Сви запослени који су заинтересовани за имунизацију против COVID-19 вируса треба да поднесу пријаву на порталу е-управе попуњавањем упитника најкасније до недеље 17. јануара ради реализације плана вакцинације. Заинтересовани могу ући на портал е-управе кликом на линк испод…

Пријављивање за вакцинацију

Препоруке за ученике у циљу заштите здравља током трајања пандемије COVID-19

На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе (Препоруке за безбедан повратак у школе током трајања пандемије COVID-19) од 12. 08. 2020. године Министарства просвете, науке и технолошког развоја донете су Препоруке за безбедан повратак у школу за ученике, запослене и родитеље ученика у циљу заштите здравља током трајања пандемије COVID-19.

 Како да се заштитите постере и видео клипове припремио је Институт за јавно здравље :

И наставници уче

Данас је у нашој школи  одржана обука за наставнике под називом „Формативно оцењивање и његова примена у дигиталном окружењу “ у  организацији Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Рад у новим  условима и почетак нове школске године  указао је на потребу додатног оснаживања наставника за примену формативног оцењивања.

Ево како је било у условима поштовања заштитних мера:

Упутства за организовање и реализацију наставе у основној и средњој школи, као и о мерама заштите здравља ученика и запослених у школама

Министарство просвете, науке и технолошког .развоја  усвојило је и доставило школи акта  за организовање, планирање и програмирање укупног образовно-васпитног рада у школама у отежаним условима, почевши од 1. септембра 2020. године.

ОБУКА ЗА НАСТАВНИКЕ

Семинар ОЦЕЊИВАЊЕ У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА  за наставнике је одржан у суботу 30.11.2019. у просторијама Техничке школе.Присуствовало 28 наставника школе,

Циљ семинара – развијање и унапређивање педагошких и дидактичко-методичких компетенција за примену формативног оцењивања и оспособљавања ученика за самовредновање постигнућа.

Реализатори:проф. др Радован Антонијевић, – редовни професор, Филозофски факултет Универзитета у Београду и  др Наташа Николић, доктор педагошких наука .

Обука за наставнике

У нашој школи одржане су две  дводневне обуке за наставнике „Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС- МADAD -2“, основни и напредни ниво.Поред наших наставника и сарадника обуку су похађали и запослени СС Свети Сава и ОШ Вера Благојевић.

Циљ обуке је разумевање и уважавање контекста образовања ученика миграната и унапређивање методичко-дидактичких компетенција наставника за рад са ученицима мигрантима.

ОБУКА НАСТАВНИКА – КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРАКТИВНЕ ТАБЛЕ У НАСТАВИ

У циљу побољшања и  осавремењивања метода наставе одржана је обука наставника   Интерактивна табла и развој дигиталних вештина.

Циљеви обуке били су:иновирање и осавремењавање наставе уз употребу интерактивних табли. Јачање дигиталних компетенција наставника . Мотивација наставника за коришћење савремених образовних технологија у настави.

Обуку је одржала Зорица Прокопић наставник наше школе.

Ево како је било:

ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је  објавило нови ПРАВИЛНИК о стандардима квалитета рада установе /Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 14 од 2. августа 2018./.

Teкст новог Правилника можете видети овде:

http://www.pravno-informacioni-sistem.rs/SlGlasnikPortal/reg/viewAct/8bdc2a65-dae4-4e1a-9bd8-1e24d0358c4a

Радионица за наставнике

Радионица за наставнике „Пројектна настава уз употребу  ИКТ- а“, одржана је у рачунарској учионици Омладинског центра. На радионици је учествовало 32 наставника из све четири лозничке средње школе . Радионицу се реализовала педагошки саветник Вера Милићевић , наставник наше школе.

Уз кратак осврт на теоријски увод везан са пројектну наставу Вера је приказала своја искуства кроз различите конкретне примере пројектне наставе. Сви учесници су  изнели  своја досадашња искуства у вези са пројектном наставом  и предложили теме и пројекте које ће заједно са ученицима  припремити. Примери пројектних задатака које су учесници радионице предложили заслужују пажњу јер су  препознали  ситуације које чине добре пројекте и при том су испољили велику креативност.

Нови закони

Објављени  су  нови  закони који регулишу рад школе и  можете да их преузмете путем ЛИНКА:

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_srednjem_obrazovanju_i_vaspitanju.html

http://www.paragraf.rs/propisi/zakon-o-dualnom-obrazovanju.html

Click to access zakon_o_osnovama_sistema_obrazovanja_i_vaspitanja.pdf