Регионални консултативни састанак инклузивног образовања

Наша школа учествовала у Регионалном консултативном састанку у оквиру пројекта „Мониторинг и евалуација инклузивног образовања“ у организацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Школске управе Ваљево који је одржан 22.04.2015.  у Ваљеву.

Школу су представљали чланови СТИО тима Гордана Јакшић и Светлана Обрадовић и председник Ученичког парламента Предраг Јевтић Г31.

Регионални  састанак се одвијао кроз рад у пет паралелних група  током којих су се размењивали  примери добре праксе, представили  извештаји рада група и предлози мера за унапређивање.