Koнтакт

Техничка школа, Лозница, Трг Јована Цвијића 3.

mail (1)    И-мејл:· tehnicka@ptt.rs

mail (1)     И-мејл:  pepstehnicka.lo@gmail.com

stop-nasilju И-мејл:stopnasilju.tehnicka.lo@gmail.com

Званични сајт школе:http://www.tehnickalo.edu.rs/

images школе: https://www.facebook.com/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%9B%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-389412671220977

images b1 Телефон/факс: 015/878-570, 878-571, 884- 824

 

Број регистрације у судском регистру FI402/03
Шифра делатности: 8532
Матични број: 07120443
ПИБ 101190557
Текући рачун 840-597660-96
Име и презиме директора школе Горданић Горан